[et_pb_section fb_built=”1″ next_background_color=”#ffffff” _builder_version=”3.22″ use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”#47002a” background_color_gradient_end=”rgba(102,0,61,0.67)” background_color_gradient_direction=”174deg” background_color_gradient_start_position=”25%” background_color_gradient_overlays_image=”on” background_image=”http://www.najibhalim.com/wp-content/uploads/2014/09/1531808_205486432974349_176235417_n.jpg” custom_padding=”54px|0px|54px|0px|false|false” bottom_divider_style=”asymmetric4″][et_pb_row column_structure=”3_5,2_5″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”77px|0px|71px|0px|false|false”][et_pb_column type=”3_5″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_cta _builder_version=”3.19.4″ header_font=”Poppins|600|||||||” header_font_size=”34px” header_line_height=”1.3em” use_background_color=”off” header_font_size_tablet=”30px” header_font_size_phone=”28px” header_font_size_last_edited=”on|desktop”]

Term & Condition

[/et_pb_cta][et_pb_button button_url=”http://www.najibhalim.com/scc/” button_text=”SERTAI SCC” _builder_version=”3.29.3″ custom_button=”on” button_text_color=”#000000″ button_bg_color=”#f7e600″ button_border_width=”6px” button_border_radius=”30px” button_font=”Poppins||||||||” button_use_icon=”off” custom_padding=”|30px||30px||true”]
[/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type=”2_5″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″]

Artikel 1

1.0 Takrif

1.1 Istilah dan ungkapan berikut di dalam Terma dan Syarat ini hendaklah membawa maksud yang ditetapkan kepadanya melainkan konteks menghendaki sebaliknya:

·        “Kami” bermakna Think Big Management And Enterprise (JM0610866-D);

·        “JSS” bermakna Program Job Search Strategies yang dianjurkan oleh kami;

·        “Perunding kerjaya” bermakna perunding kerjaya yang berkhidmat dengan kami;

·        “Pengguna” bermakna entiti yang menggunakan laman sesawang NAJIBHALIM.COM; 

·        “Peserta” bermakna individu yang melanggan, membeli, menyertai mana – mana perkhidmatan, barangan atau program yang dianjurkan oleh kami;

·        “Perkhidmatan” bermakna semua perkhidmatan, barangan dan program yang disediakan oleh kami;

·        “Entiti” bermakna dan tidak terhad kepada; orang biasa, perkongsian, pemilik tunggal, firma, syarikat, perbadanan dan entiti lain yang diiktiraf di bawah undang-undang Malaysia;

·        “Laman sesawang ini” bermakna NAJIBHALIM.COM;

·        “Notis ini” bermakna Terma dan Syarat ini;

Artikel 2

2.0 Pengiktirafan

2.1 Selamat datang ke laman sesawang NAJIBHALIM.COM.  Segala terma dan syarat yang dinyatakan adalah berkaitan dengan laman sesawang NAJIBHALIM.COM dan perkhidmatan yang disediakan oleh Think Big Management And Enterprise (JM0610866-D).

Sekiranya anda menggunakan laman sesawang ini atau membeli produk atau menggunakan perkhidmatan yang kami sediakan, ia merupakan pengakuan dan persetujuan bahawa anda terikat kepada syarat-syarat ini dan dengan ini, terbentuklah satu persetujuan di antara anda sebagai pengguna atau peserta, dan kami, bagi penggunaan laman sesawang ini dan / atau perkhidmatan kami.

 

2.2 Syarat – syarat ini akan menggantikan syarat – syarat terdahulu yang anda terima menerusi laman sesawang ini. Penggunaan laman sesawang ini dan / atau perkhidmatan yang disediakan seterusnya akan dianggap sebagai penerimaan syarat – syarat ini.

Artikel 3

3.0 Tatakelakuan

3.1 Semasa menggunakan laman sesawang ini atau perkhidmatan yang berkaitan laman sesawang ini, anda bersetuju untuk tidak:

·        menyekat atau menghalang mana-mana pengguna lain daripada menggunakan dan menikmati laman sesawang ini;

·        memuat naik atau menghantar apa-apa kandungan yang menyalahi undang-undang , penipuan, berbahaya atau lucah;

·        melanggar hak cipta atau meninggalkan kesan hak harta intelek;

·        memuat naik atau menghantar apa-apa bentuk permintaan yang tidak dibenarkan (termasuk spam);

·        memuat naik atau menghantar apa-apa kandungan yang berniat jahat atau komponen mengganggu (termasuk virus dan cacing);

·        menyiasat, mengimbas atau menguji kelemahan laman sesawang atau mana-mana rangkaian disambungkan kepada laman sesawang ini;

·        mengganggu infrastruktur tapak (termasuk serangan penafian perkhidmatan);

·        memuat naik atau menghantar kandungan yang anda tidak mempunyai hak undang-undang untuk menghantar;

·        memalsukan tajuk-tajuk atau memanipulasikan pengenalpastian dengan tujuan untuk menyamar punca perpindahan,

·        sengaja melanggar mana-mana undang-undang;

·        cuba untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual secara haram sesuatu daripada laman sesawang ini dan / atau perkhidmatan kami, termasuk membuka atau mengakses kod asas;

·        mengumpul atau menyimpan data peribadi tentang pengguna lain laman sesawang ini; dan

·        menyamar sebagai pengguna lain laman sesawang ini dan / atau perkhidmatan kami, atau mendapat akses dengan menyamar sebagai orang lain atau entiti;

·        menyalin, menyiarkan, menyimpan dalam apa-apa bentuk medium, menghantar, mengubahsuai atau mengubah dalam apa cara sekalipun kandungan-kandungan laman sesawang ini tanpa kebenaran bertulis daripada kami.

3.2 Perniagaan bersih tidak mempunyai kewajipan untuk menguatkuasakan syarat-syarat ini, melainkan jika diarahkan berbuat demikian oleh undang-undang, tetapi anda mengakui bahawa kami boleh mengawasi dan menguruskan laman sesawang ini di mana-mana fesyen yang membolehkan syarat-syarat ini dikuatkuasakan. 

Artikel 4

4.0 Hak Milik

4.1 Laman sesawang ini dimiliki dan dikendalikan oleh Think Big Management And Enterprise (JM0610866-D). Perisian, semua halaman, imej, teks, multimedia dan kandungan lain dalam laman sesawang ini adalah hak milik kami, melainkan jika dinyatakan dengan jelas atau dilindungi oleh pengecualian berikut:

·        jenama dan tanda perdagangan adalah kepunyaan pemilik masing-masing;

·        pengendorsan, komentar, imej, pautan ke laman pihak ketiga di mana ia mengandungi nama-nama produk, nama syarikat, cap dagang atau komponen proprietari lain adalah harta pemilik masing-masing; dan

·        gambar yang digunakan untuk hiasan dari laman sesawang ini telah dibeli sebagai royalti percuma imej saham di bawah lesen.

Artikel 5

5.0 Hakcipta

5.1 Bahan yang terkandung dalam laman sesawang ini dan perkhidmatan yang disediakan adalah hak cipta Think Big Management And Enterprise (JM0610866-D) 2011 – 2019, melainkan dinyatakan sebaliknya. Selain daripada kandungan yang bertujuan untuk dimuat turun untuk kegunaan dalaman anda, semua kandungan lain adalah terhad yang dibenarkan di bawah Akta Hak Cipta Malaysia.

Artikel 6       

6.0 Pautan Ke Laman Sesawang Lain

6.1 Kami boleh menyediakan pautan kepada laman sesawang yang lain. Laman-laman sesawang tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, kami tidak mempunyai kawalan ke atas laman dan sumber tersebut.

6.2 Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap laman dan sumber luar tersebut dan tidak menyokong serta tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, iklan, produk atau bahan-bahan lain yang disediakan di laman dan sumber tersebut.

6.3 Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh atau dipercayai sebagai sebabnya atau dikaitkan dengan penggunaan atau pergantungan ke atas kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan di atau menerusi laman atau sumber tersebut.

Artikel 7

7.0 Had Tanggungjawab

7.1 Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang bentuk kerugian, secara langsung atau tidak langsung, yang berkaitan atau khusus, turutan atau exemplary, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain akibat daripada:

·        penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman sesawang dan / atau perkhidmatan ini;

·        kenyataan atau tindakan pihak ketiga di laman sesawang ini dan / atau dalam perkhidmatan yang disediakan; atau

·        perkara – perkara lain yang berkaitan dengan laman sesawang ini.    

Artikel 8

8.0 Perkhidmatan

8.1 Anda bersetuju dan menerima semua Terma dan Syarat ini apabila menggunakan perkhidmatan percuma dan berbayar yang disediakan oleh kami;

8.2 Anda bersetuju bahawa semua deposit atau yuran yang dibayar kepada kami tidak akan dikembalikan semula kepada anda dalam apa juga keadaan dan tujuan;

8.3 Anda bersetuju bahawa kami hanya bertindak memberikan panduan, khidmat nasihat dan bimbingan kerjaya sahaja;

8.4 Anda bersetuju bahawa kami tidak berkewajipan memberikan sebarang pekerjaan kepada anda;

8.5 Anda bersetuju bahawa kami tidak berkewajipan menyediakan kemudahan penginapan kepada anda;

8.6 Anda bersetuju bahawa kami tidak akan menanggung sebarang kerosakan atau kerugian sama ada secara langsung atau tidak langsung, yang disebabkan ralat aplikasi – aplikasi yang dibangunkan oleh pihak ketiga, dan / atau disebabkan pengguna, peserta, entiti lain, dan / atau disebabkan ketidakcekapan, kelalaian atau keingkaran anda dalam menuruti panduan, ilmu dan nasihat yang diberikan oleh perunding kerjaya;

8.7 Anda juga bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas apa juga perkara yang berkaitan dengan tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh mana – mana syarikat di Singapura, agensi – agensi pekerjaan dan / atau entiti lain. Anda juga bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas semua tindakan anda yang menyalahi mana – mana kontrak pekerjaan, peraturan – peraturan dan undang – undang mana – mana negara;

8.8 Anda juga bersetuju bahawa beradab sopan dan berakhlak mulia dalam hubungan antara anda dengan peserta lain dan antara anda dengan perunding kerjaya adalah mandatori. Kegagalan anda dalam berbuat demikian memberi hak kepada kami untuk menamatkan perkhidmatan yang diberikan kepada anda sama ada dengan notis atau tanpa notis;

8.9 Anda juga bersetuju bahawa semua panduan, ilmu dan nasihat yang diberikan oleh perunding kerjaya hanyalah terpakai untuk anda sebagai peserta. Anda bersetuju bahawa anda tidak dibenarkan untuk berkongsi maklumat ini menggunakan apa juga cara kepada entiti lain bukan peserta. Anda juga bersetuju bahawa kami mempunyai hak menamatkan sebahagian atau keseluruhan perkhidmatan yang kami berikan kepada anda, sama ada perkhidmatan yang percuma atau berbayar dengan alasan atau tanpa alasan, dengan notis atau tanpa notis.

Artikel 9

9.0 Perubahan Kepada Syarat – Syarat Perkhidmatan

9.1 Kami mempunyai hak untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat – syarat ini pada bila – bila masa dengan memberi notis terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, dalam keadaan kecemasan atau demi menjaga keselamatan laman sesawang atau perkhidmatan yang kami sediakan, dalam keadaan di luar kawalan, di mana kami mendapati perlunya untuk mengubah, mengubahsuai, membatal atau menambah syarat – syarat ini, ia akan berbuat demikian tanpa notis terdahulu kepada anda.

 

9.2 Adalah dipersetujui bahawa anda akan mengakses dan meneliti syarat-syarat ini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan yang terkini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan syarat – syarat (yang diubah atau diubahsuai dari semasa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini.

Artikel 10

10.0 Pengubahsuaian Kepada Perkhidmatan

10.1 Kami mempunyai hak untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau sebahagian daripada perkhidmatan) sama ada secara sementara atau tetap pada bila – bila masa dengan notis atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana – mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatannya.

 

Artikel 11

11.0 Penafian

11.1 Kami tidak menjanjikan bahawa laman sesawang ini atau mana-mana kandungan, perkhidmatan atau ciri laman sesawang ini akan bebas dari ralat atau tanpa gangguan , atau bahawa apa-apa kesilapan akan diperbetulkan , atau penggunaan laman sesawang ini akan memberikan hasil yang tertentu. Semua maklumat di halaman ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis. 

 

11.2 Kami menolak semua jaminan, tersurat atau tersirat, termasuk apa-apa jaminan ketepatan, bukan pelanggaran, kebolehdagangan dan kesesuaiannya untuk tujuan tertentu.

 

11.3 Remedi tunggal anda terhadap Think Big Management And Enterprise untuk rasa tidak puas hati dengan laman sesawang atau apa-apa kandungan adalah untuk berhenti menggunakan laman sesawang atau kandungan tersebut. Ini had pelepasan adalah sebahagian daripada perjanjian di antara pihak – pihak. 

Artikel 12

12.0 Hak Liabiliti

12.1 Kecuali di mana dilarang oleh undang – undang, kami tidak akan bertanggungjawab pada anda untuk mana – mana tidak langsung, berbangkit, teladan, punitif atau sampingan, termasuk kehilangan keuntungan, walaupun kami telah dinasihatkan kemungkinan berlakunya kerosakan yang dimaksudkan. 

Artikel 13

13.0 Penanggungan Kerugian

13.1 Anda bersetuju untuk tidak menuntut sebarang kerugian dari kami termasuk kerugian liabiliti, tuntutan atau perbelanjaan (termasuk yuran guaman) oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan oleh kecuaian, kesukaran, atau kesilapan yang timbul daripada penggunaan laman sesawang dan / atau perkhidmatan kami. 

Artikel 14

14.0 Umum

14.1 Tajuk-tajuk yang digunakan di bawah syarat – syarat ini hanya untuk rujukan dan tidak boleh diambilkira dalam tafsiran syarat – syarat ini. Sekiranya mana-mana peruntukan syarat – syarat ini menyalahi undang – undang atau tidak sah di sisi undang – undang atau peraturan – peraturan sekarang atau yang akan datang, peruntukan tersebut akan diasingkan dan syarat – syarat ini akan ditafsirkan seolah – olah peruntukan yang tidak sah itu tidak wujud dan syarat – syarat ini bersama – sama peruntukan lain akan berkuatkuasa sepenuhnya tanpa dijejaskan oleh peruntukan yang menyalahi undang – undang atau yang tidak sah.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_padding=”4px|0px|54px|0px|false|false”][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”3.25″ custom_margin=”30px||”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_cta _builder_version=”3.19.4″ header_font=”Poppins|500|||||||” header_font_size=”20px” header_line_height=”1.4em” body_font=”Poppins||||||||” body_line_height=”1.8em” use_background_color=”off” text_orientation=”left” background_layout=”light” header_font_size_tablet=”30px” header_font_size_phone=”28px” header_font_size_last_edited=”on|desktop”]

Anda berminat untuk sertai program Singapore Career Coaching?

Boleh dapatkan info di halaman SCC atau terus whatsapp TEAMSCC untuk dapatkan info terkini.

[/et_pb_cta][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_button button_url=”http://www.najibhalim.com/scc/” button_text=”SERTAI SCC” button_alignment=”left” _builder_version=”3.29.3″ custom_button=”on” button_text_color=”#000000″ button_bg_color=”#f7e600″ button_border_width=”6px” button_border_radius=”30px” button_font=”Poppins||||||||” button_use_icon=”off” custom_padding=”|30px||30px||true”]
[/et_pb_button][et_pb_button button_url=”https://api.whatsapp.com/send?phone=60122222072″ button_text=”WHATSAPP KAMI” button_alignment=”left” _builder_version=”3.19.4″ custom_button=”on” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”#006801″ button_border_width=”6px” button_border_radius=”30px” button_font=”Poppins||||||||” button_use_icon=”off” custom_padding=”|30px||30px||true”]
[/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ prev_background_color=”#ffffff” _builder_version=”3.22″ use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”#47002a” background_color_gradient_end=”rgba(102,0,61,0.67)” background_color_gradient_direction=”174deg” background_color_gradient_start_position=”25%” background_color_gradient_overlays_image=”on” background_image=”http://www.najibhalim.com/wp-content/uploads/2014/09/1531808_205486432974349_176235417_n.jpg” top_divider_style=”asymmetric4″][et_pb_row column_structure=”3_5,2_5″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”162px|0px|71px|0px|false|false”][et_pb_column type=”3_5″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_cta _builder_version=”3.19.4″ header_font=”Poppins|600|||||||” header_font_size=”34px” header_line_height=”1.3em” body_font=”Poppins||||||||” use_background_color=”off” header_font_size_tablet=”30px” header_font_size_phone=”28px” header_font_size_last_edited=”on|desktop”]

Coach Anda

Najib Halim

Founder of SCC

Singapore Career Coaching

 

[/et_pb_cta][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ text_font=”Poppins||||||||” header_font=”||||||||” header_4_font=”Poppins||||||||” header_4_line_height=”1.3em” background_layout=”dark”]

Mula bertugas di negara Singa itu pada tahun 2010. Menyedari ramai warga Malaysia ditipu dan ditindas oleh individu / scammer di sana, saya mengambil langkah proaktif untuk membendung gejala tersebut.

Pada tahun 2011, saya daftarkan Think Big Management and Enterprise (Reg.No. JM 0610866-D) bagi menganjurkan Program Bimbingan Kerjaya untuk memberi peluang kepada anak watan bekerja di sana tanpa menghadapi sebarang masalah.

Bimbingan demi bimbingan dijalankan sehinggalah saya telah berjaya menyusun satu silibus ‘Job Hunting Strategy’ yang terbukti memberi impak yang tinggi dan natijahnya ramai alumni berjaya mendapatkan pekerjaan hasil dari program dan khidmat nasihat yang diberikan.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”2_5″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image src=”http://www.najibhalim.com/wp-content/uploads/2014/09/IMG_8174-2.jpg” align_tablet=”center” align_phone=”” align_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”3.23″ border_radii=”on|30px|30px|30px|30px”]
[/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]